O Centrum Medycznym

Poznaj nas i dowiedz się dla Kogo jesteśmy?

“Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”

Ks. Mieczysław Maliński

 

NZOZ Marimed to specjalistyczne centrum medyczne opieki całodobowej długoterminowej i paliatywnej dla osób chorych i niesamodzielnych wymagających opieki pielęgnacyjnej, lekarskiej i rehabilitacyjnej a także innych specjalistów.

Oprócz opieki stacjonarnej służymy również opieką domową pielęgniarska, lekarską oraz rehabilitacyjną. Wiemy jak trudnym wyzwaniem dla opiekunów może być sprawowanie codziennej i długoterminowej opieki nad bliskim ciężko chorym. Dlatego też jesteśmy gotowi służyć specjalistyczną radą jak postępować i opiekować się chorymi w domu.

Nasze doświadczenie medyczne i standard opieki wywodzą się w prostej linii  z Domu Sue Ryder z Bydgoszczy, a także budowane są na podstawie aktualnych wytycznych krajowych i międzynarodowych organizacji opieki długoterminowej i paliatywnej.

Misją naszego zespołu jest niesienie możliwie wszechstronnej i specjalistycznej pomocy medycznej a także socjalnej i psychicznej zarówno dla chorych jak i ich opiekunów.

W naszym odczuciu troska o drugiego człowieka to nie tylko nasz obowiązek zawodowy, ale przejaw postawy pełnej szacunku i zrozumienia dla osób cierpiących. To chęć zapewnienie profesjonalnej opieki medycznej i komfortu zgodnej z wolą i potrzebami pacjenta w porozumieniu z opiekunami.

NZOZ Marimed powołano, aby łagodzić cierpienie związane z chorobą, samotnością i pozwalać na ile to jest tylko możliwe żyć z chorobą pacjentowi i jego bliskim.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać fachową poradę prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy

Zadzwoń do nas pod numer 533-356-104 lub emailowo biuro@marimed.org.pl