Oddział Bydgoszcz

Nasze usługi

Kontakt do Poradni Leczenia Bólu i Poradni Logopedycznej:

rejestracja.bydgoszcz@marimed.org.pl

Tel. 52 506 56 57

K: +48 609 125 223

Rejestracja pacjentów odbywa się w godzinach 8:00-15:00.

 

Kontakt do Poradni Uzależnień i Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych:

poradnia@marimed.org.pl

Tel.  52 307 04 19

K:+ 48 661 110 002