Poradnia Leczenia Bólu

Oddział Bydgoszcz

Leczymy następujące zespoły bólowe:

 • pourazowe bóle układu ruchu,
 • ostre bóle kręgosłupa (odcinka szyjnego, piersiowego, lędźwiowego,
  krzyżowego),
 • choroby zwyrodnieniowe stawów,
 • neuralgia nerwu trójdzielnego,
 • bóle mięśni,
 • bóle pochodzenia naczyniowego kończyn dolnych i górnych,
 • neuralgie i neuropatie polekowe,
 • inne bóle.

Wskazania do skierowania do poradni:

 • nieskuteczność standardowego leczenia przeciwbólowego,
 • brak możliwości ustalenia rozpoznania,
 • nasilone działania uboczne leków,
 • wskazania do zastosowania specjalnych metod leczenia.

Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie

Oferujemy:

 • specjalistyczne porady lekarskie,
 • opiekę psychologa,
 • fizykoterapię,
 • farmakoterapię,

współpracujemy z ośrodkami oferującymi RF termolezję, termolizę.